Geen aftrek hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

Nieuws Item object
De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners die elk een eigen woning hebben. Voor de inkomstenbelasting zijn geregistreerde partners ook fiscaal partners. Soms trekken beide partners hypotheekrente af over hun respectieve woningen. Dat is voor de inspecteur reden om in te grijpen.

Volgens de geldende fiscale regelgeving mogen fiscale partners slechts voor één (al dan niet in gezamenlijke eigendom zijnde) eigen woning hypotheekrente aftrekken. Als beide partners toch voor twee huizen rente aftrekken, kan de inspecteur niet akkoord met de aangifte inkomstenbelasting van een van beide partners. Deze heeft dan geen recht op hypotheekrente aftrek. 
Tot overmaat van ramp stelde de inspecteur in een recente zaak voor het Hof Amsterdam dat de woning van de partner die niet voor de aftrek in aanmerking kwam, als box 3 bezit geldt. Deze partner moet daardoor over de WOZ waarde vermogensrendementsbelasting betalen. Dit alles omdat de andere partner als eerste de aangifte IB had ingediend. Deze woning werd daarmee door de fiscus aangemerkt als (gezamenlijke) eigen woning voor beide partners.
 
De benadeelde partner vindt dat er sprake was van dwaling bij het aangaan van het geregistreerde partnerschap en het fiscale partnerschap. Het Hof oordeelt dat in het midden kan blijven of een van beide of beide partners bij de keuze voor het geregistreerd partnerschap en het fiscale partnerschap hebben gedwaald over de fiscale gevolgen. De inspecteur is ook niet verplicht om een partner hierover apart te informeren. Voor de woning die de benadeelde partner zelf bewoont, moet voor de box 3 heffing worden uitgegaan van de volle WOZ-waarde, ondanks dat deze aan zichzelf geen huur betaalt. Het beroep is ook voor het overige ongegrond, waarmee de betreffende partner financieel gezien de klos is.

Bovenstaande casus geeft weer eens aan hoe belangrijk het is om u van te voren goed te laten informeren over de financiŽle / fiscale gevolgen van een geregistreerd partnerschap. Dit geldt ook voor een huwelijk en een samenwoonrelatie. Wij kennen de fiscale regels rond de eigen woning. Maak dus tijdig een afspraak voor een adviesgesprek, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Met het juiste advies en de bijbehorende documenten blijft de belastinginspecteur op veilige afstand.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie