Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief februari is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Notarispraktijk mr. H. Lunenborg
mw.mr. H. Lunenborg
Wilgenplein 13
2951 EM Alblasserdam
T: (078) 69 12 466
E: mail@notarispraktijk.nu
I: www.notarispraktijk.nu

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

In de praktijk blijkt nogal eens onduidelijk wat de rechten van een koper en de plichten van een aannemer zijn bij de wettelijke 5% regeling bij oplevering. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de Rechtbank Rotterdam. Een koper heeft bij de oplevering van zijn nieuwe appartement gebruik gemaakt van de 5%-regeling. Hij heeft dit bedrag echter niet gestort bij de notaris, omdat de aannemer volgens hem in gebreke is gebleven. De rechter oordeelt dat de koper dit bedrag alsnog moet storten. Hij heeft geen algemeen opschortingsrecht omdat aan dit recht al invulling is gegeven door het gebruikmaken van de 5%-regeling.

Lees het volledige artikel

 

Het vergeten testament

Het vergeten testament

Het zal maar gebeurenů Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het overlijden van uw vader. Uw vader blijkt geen testament te hebben gemaakt. Op grond van de wet laat hij als zijn erfgenamen achter zijn echtgenote (uw moeder) en zijn twee kinderen (uw broer en u). Moeder heeft na het overlijden de zeggenschap gekregen over de nalatenschap ten gevolge van de wettelijke verdeling. Dit is allemaal vastgesteld in een aan moeder afgegeven verklaring van erfrecht, opgesteld door haar notaris.

Lees het volledige artikel

 

Nalaten door het maken van een legaat

Nalaten door het maken van een legaat

Als u uw vermogen aan iemand wilt nalaten en daarvoor een testament maakt dan zijn er verschillende manieren om dit in het testament te laten zetten. Meestal denkt men aan het aanwijzen van een erfgenaam, maar u kunt in uw testament ook een legaat vaststellen. Er is een groot verschil tussen iemand als erfgenaam aanwijzen of aan iemand iets legateren.

Lees het volledige artikel

 

Geen aftrek hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

Geen aftrek hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners die elk een eigen woning hebben. Voor de inkomstenbelasting zijn geregistreerde partners ook fiscaal partners. Soms trekken beide partners hypotheekrente af over hun respectieve woningen. Dat is voor de inspecteur reden om in te grijpen.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie